Показване на всички 7 резултата

ТРАЙНОПЛАСТИЧЕН КИТ „БОЛКИТ-13“

И така, за какво става въпрос? Панелните жилища са имали много достойнства, за времето, в което строежът им е бил актуален: кратки срокове за изграждане; по-ниски цени, в сравнение с тухленото строителство; предварителна заготовка и индустриално завършване, почти без мокри процеси и др. Какви са недостатъците обаче, защото обикновено с тях имате проблеми? - „Скрити работи”, като заварки и фуги, за чиято изрядност, оказва се, трябва да разчитаме на съвестта на работниците, които са ги правили; - Лоша топлоизолация, което води до високи разходи за отопление; - Висока „чуваемост”; - Невъзможност за препланиране на жилището; - Ще оставим настрана еднотипността и характерния сив цвят, тъй като това са субективни възприятия. Главният недостатък - „заварки” и „фуги”: Панелите се свързват помежду си „на зъб”, със заваряване на арматурни железа. От качеството на тези заварки и от уплътняването на фугите между отделните панели, зависи дълговечността на тези жилища. Панелите се монтират, като изводите на стоманобетонната конструкция, се заваряват. При монтажа се получават разстояния между отделните панели, които трябва да бъдат уплътнени. Това става с трайнопластичен кит за фуги „Болкит”. След полагането му се прави циментова замазка, предпазваща болкита от изтичане и остаряване. От вътрешната страна, фугата се запълва с циментов разтвор, след което се прави гипсова шпакловка на помещението. Всичко това, ако бъде изпълнено съвестно, може да гарантира целостта на фугата, ако не за целия експлоатационен срок на блока, от 50-60 години, то поне за 2/3 от него. Проблемът с фугите се дължи на следните факти: 1. Поради своята специфика, материалът е нанасян ръчно. За да се „пести” време и материали, болкитът е икономисван или изобщо не е слаган; 2. Фугата е запълвана с хартиени торби от цимент или с вестници!; 3. Преди полагането на болкит, е задължително обезпрашаването на фугите и намазването им със специален грунд, който да спомогне за по-доброто залепване на болкита към панела. При положение, че на места изобщо липсва болкит, можем да предположим дали изобщо е имало и грунд; 4. Ако материалът е бил некачествен и все пак е сложен, той изтича от хоризонталната фуга след време, а от вертикалната – почти веднага; 5. Фактори, извън човешката намеса, като: сеизмична активност и слягане на почвата под блока. Разрушената изолация на фугите води до следните сигурни проблеми: 1. Корозиране на заварките, което е изключително опасно; 2. Поява на течове в жилището; 3. Разрушаване на бетона, вследствие ерозията на водата и леда. Дефектът на заварките и фугите не се вижда веднага. Когато вече се появи, той води до сериозни проблеми за собствениците. Грижата за заварките и фугите между панелите, е обща, а не на отделно домакинство. За да живеете спокойно и да сте сигурни със своето жилище и във своето жилище, преди да предприемете стандартните ремонти, направете ревизия на заварките и фугите. Без това, не санирайте жилището си! Убедете се, че няма корозирали елементи! Убедете се, че между фугите има годен болкит! Убедете се, че няма скрити течове, които ще се появят, точно, когато не ги очаквате – след ремонта! Вашата предвидливост ще ви спести много грижи, неприятности и пари!   Болкит-13 се използва за уплътняване на фуги между фасадните стоманобетонни панели в жилищното и промишлено строителство, за уплътняване и ремонт на фуги – в напоителни канали и изравнители. „Болкит-13” е запазена марка на „Доверие - Грижа"ЕАД  – гр. Троян, с рег. № 50640/2005 г. на ПВ. Без аналог на пазара по отношение на качество и цена. Разфасовки: 500 g и каси по 30 kg.

НАТРИЕВО ВОДНО СТЪКЛО – ФИЛТРУВАНО

Фирмата работи със сигурни доставчици на суровина, което гарантира непрекъснат производствен процес, през всички сезони на годината. Произвеждани модули натриев силикат разтвор (водно стъкло), съгласно БДС 2284-74. Стандартът се отнася за разтвор на натриев силикат, който се използва в сапунената, хартиената, химическата, машиностроителната, металургичната и други промишлености.
Показатели Водно стъкло „А” Водно стъкло „Б” Водно стъкло „В” (за леярни)
Външен вид Сироповидна течност, без механични включвания, видими с невъоръжено око
Плътност при 20 °С 1,36-1,45 1,33-1,40 1,45-1,50
Съдържание на силициев двуокис, % 25-30 24-30 23,5-29
Съдържание на двужелезен и двуалуминиев триокиси, %, не повече от 0,7 0,7 0,7
Съдържание на калциев окис, %, не повече от 0,2 0,5 0,5
Съдържание на серен триокис, %, не повече от 0,2 0,2 0,2
Съдържание на натриев окис, % 8-9 9-11 11-12
Модул 3,0-3,5 2,6-3,0 2,2-2,5
  През студените месеци на годината (t под 10 °С), разтворът на натриев силикат за леярски цели, трябва да отговаря на показателите на качество „Б”, с плътност при 20 °С 1,48-1,52.   По искане на потребителя, се допуска производството на натриев силикат разтвор, с друга плътност.   Модулът на разтвора на натриев силикат, се определя от съотношението между числото на граммоловете на силициевия двуокис и това, на натриевия окис:   М = (А/Б) х 1,032   Където: А – съдържанието на силициевия двуокис, в %; Б – съдържанието на натриевия окис, в %; 1,032 – отношението на молекулните маси на натриевия и силициев окиси.   РАЗФАСОВКИ НА ЕДРО • метални варели по 300-320 кг • пластмасови цистерни 1 куб.м /около 1,5 тона/ • метални цистерни с вместимост 20-24 тона.

НАТРИЕВО ВОДНО СТЪКЛО – СТАНДАРТНО

Фирмата работи със сигурни доставчици на суровина, което гарантира непрекъснат производствен процес, през всички сезони на годината. Произвеждани модули натриев силикат разтвор (водно стъкло), съгласно БДС 2284-74. Стандартът се отнася за разтвор на натриев силикат, който се използва в сапунената, хартиената, химическата, машиностроителната, металургичната и други промишлености.
Показатели Водно стъкло „А” Водно стъкло „Б” Водно стъкло „В” (за леярни)
Външен вид Сироповидна течност, без механични включвания, видими с невъоръжено око
Плътност при 20 °С 1,36-1,45 1,33-1,40 1,45-1,50
Съдържание на силициев двуокис, % 25-30 24-30 23,5-29
Съдържание на двужелезен и двуалуминиев триокиси, %, не повече от 0,7 0,7 0,7
Съдържание на калциев окис, %, не повече от 0,2 0,5 0,5
Съдържание на серен триокис, %, не повече от 0,2 0,2 0,2
Съдържание на натриев окис, % 8-9 9-11 11-12
Модул 3,0-3,5 2,6-3,0 2,2-2,5
  През студените месеци на годината (t под 10 °С), разтворът на натриев силикат за леярски цели, трябва да отговаря на показателите на качество „Б”, с плътност при 20 °С 1,48-1,52.   По искане на потребителя, се допуска производството на натриев силикат разтвор, с друга плътност.   Модулът на разтвора на натриев силикат, се определя от съотношението между числото на граммоловете на силициевия двуокис и това, на натриевия окис:   М = (А/Б) х 1,032   Където: А – съдържанието на силициевия двуокис, в %; Б – съдържанието на натриевия окис, в %; 1,032 – отношението на молекулните маси на натриевия и силициев окиси.   РАЗФАСОВКИ НА ЕДРО • метални варели по 300-320 кг • пластмасови цистерни 1 куб.м /около 1,5 тона/ • метални цистерни с вместимост 20-24 тона.