Показване на 6 резултата

НАТРИЕВО ВОДНО СТЪКЛО 1л

Информационен фиш за състава
Фирмата работи със сигурни доставчици на суровина, което гарантира непрекъснат производствен процес, през всички сезони на годината. Произвеждани модули натриев силикат разтвор (водно стъкло), съгласно БДС 2284-74. Стандартът се отнася за разтвор на натриев силикат, който се използва в сапунената, хартиената, химическата, машиностроителната, металургичната и други промишлености.
Показатели Водно стъкло „А” Водно стъкло „Б” Водно стъкло „В” (за леярни)
Външен вид Сироповидна течност, без механични включвания, видими с невъоръжено око
Плътност при 20 °С 1,36-1,45 1,33-1,40 1,45-1,50
Съдържание на силициев двуокис, % 25-30 24-30 23,5-29
Съдържание на двужелезен и двуалуминиев триокиси, %, не повече от 0,7 0,7 0,7
Съдържание на калциев окис, %, не повече от 0,2 0,5 0,5
Съдържание на серен триокис, %, не повече от 0,2 0,2 0,2
Съдържание на натриев окис, % 8-9 9-11 11-12
Модул 3,0-3,5 2,6-3,0 2,2-2,5
  През студените месеци на годината (t под 10 °С), разтворът на натриев силикат за леярски цели, трябва да отговаря на показателите на качество „Б”, с плътност при 20 °С 1,48-1,52.   По искане на потребителя, се допуска производството на натриев силикат разтвор, с друга плътност.   Модулът на разтвора на натриев силикат, се определя от съотношението между числото на граммоловете на силициевия двуокис и това, на натриевия окис:   М = (А/Б) х 1,032   Където: А – съдържанието на силициевия двуокис, в %; Б – съдържанието на натриевия окис, в %; 1,032 – отношението на молекулните маси на натриевия и силициев окиси.   РАЗФАСОВКИ НА ЕДРО • метални варели по 300-320 кг • пластмасови цистерни 1 куб.м /около 1,5 тона/ • метални цистерни с вместимост 20-24 тона.

НАТРИЕВО ВОДНО СТЪКЛО 5л

Информационен фиш за състава
Фирмата работи със сигурни доставчици на суровина, което гарантира непрекъснат производствен процес, през всички сезони на годината.Произвеждани модули натриев силикат разтвор (водно стъкло), съгласно БДС 2284-74. Стандартът се отнася за разтвор на натриев силикат, който се използва в сапунената, хартиената, химическата, машиностроителната, металургичната и други промишлености.
Показатели Водно стъкло „А” Водно стъкло „Б” Водно стъкло „В” (за леярни)
Външен вид Сироповидна течност, без механични включвания, видими с невъоръжено око
Плътност при 20 °С 1,36-1,45 1,33-1,40 1,45-1,50
Съдържание на силициев двуокис, % 25-30 24-30 23,5-29
Съдържание на двужелезен и двуалуминиев триокиси, %, не повече от 0,7 0,7 0,7
Съдържание на калциев окис, %, не повече от 0,2 0,5 0,5
Съдържание на серен триокис, %, не повече от 0,2 0,2 0,2
Съдържание на натриев окис, % 8-9 9-11 11-12
Модул 3,0-3,5 2,6-3,0 2,2-2,5
  През студените месеци на годината (t под 10 °С), разтворът на натриев силикат за леярски цели, трябва да отговаря на показателите на качество „Б”, с плътност при 20 °С 1,48-1,52.   По искане на потребителя, се допуска производството на натриев силикат разтвор, с друга плътност.   Модулът на разтвора на натриев силикат, се определя от съотношението между числото на граммоловете на силициевия двуокис и това, на натриевия окис:   М = (А/Б) х 1,032   Където: А – съдържанието на силициевия двуокис, в %; Б – съдържанието на натриевия окис, в %; 1,032 – отношението на молекулните маси на натриевия и силициев окиси.   РАЗФАСОВКИ НА ЕДРО • метални варели по 300-320 кг • пластмасови цистерни 1 куб.м /около 1,5 тона/ • метални цистерни с вместимост 20-24 тона.